Verzorging aangiften
Wij verzorgen de fiscale aangiften Inkomstenbelasting voor zowel ondernemers
als voor particulieren. Vastgesteld kan worden dat veel belastingplichtigen geld
op de plank van de overheid laten liggen als gevolg van onbekendheid met
fiscale regelgeving.   
Deskundige ondersteuning kan veel problemen besparen.


Begeleiding bij fiscale onderzoeken en advisering
Wij kunnen terugkijken op jarenlange ervaring op het gebied van fiscale onderzoeken
door de belastingdienst. Vanuit dat perspectief hebben wij goed zicht op o.a. de volgende
aandachtspunten; 

Waar liggen uw rechten? 
Hoever kan de fiscus gaan met het aanbrengen van eventuele correcties? 
Waar ligt de grens van de bewijslast van de fiscus?
Wat te doen in de situatie dat u het gevoel heeft dat de fiscus een onjuist standpunt inneemt of beslissing neemt?
M.b.t. tot dit soort vragen/problemen en nog vele andere, kunnen wij u van advies dienen.
Ken uw rechten en plichten, dit is van eminent belang.Ondersteuning startende ondernemers

Wij zijn u behulpzaam zijn bij het geven van een algemeen advies voor uw bedrijf,
de problemen waar u als startende ondernemer mee te maken kan krijgen,waarbij
wij vooral de nadruk zullen leggen op de meest belangrijke zaken.
Dit in het bijzonder gericht op het voorkomen van problemen.
De gevolgen voor de heffing van omzetbelasting en inkomstenbelasting kunnen verregaand zijn.
De wettelijke voorschriften bijvoorbeeld met betrekking tot de inrichting van uw administratie   
zijn vrij gedetailleerd. 
U kunt gebruik maken van diverse fiscale faciliteiten, mits voldaan wordt aan strakke
voorwaarden. Andere vragen die voor u van belang kunnen zijn: welke specifieke voorschriften 
zijn binnen uw branche van belang, hoe zit het met bijzondere regelingen, etc. etc.
     
Een brei van regels waar u zich, als ondernemer, eigenlijk niet mee zou moeten bezighouden,
en toch zijn deze regels voor u van grote betekenis. 
Het is verstandig u zich vooraf over dit soort zaken te oriënteren.
Onjuiste beslissingen kunnen verregaande financiële consequenties hebben.